Hypertrophic osteodystrophy

Tag: Hypertrophic osteodystrophy

הפרעת גדילה בכלבים

2018-07-06T02:46:05+00:00

Hypertrophic osteodystrophy: הפרעת גדילה בכלבים  Hypertrophic osteodystrophy (להלן בקיצור HOD) הינה מחלת עצמות המופיעה בקרב גורי כלבים מגזעים גדולים בדרך כלל, בשלבי הגדילה. עדיין לא הובהר מהו מקורה של מחלת גדילה זו. המחלה יכולה להופיע החל מגיל חודשיים ועד שנה וחצי, ונפוצה יותר בקרב זכרים. מי עשוי להיפגע מהפרעת גדילה HOD?  המחלה, כאמור, תוקפת בעיקר

הפרעת גדילה בכלבים2018-07-06T02:46:05+00:00