דוקטור שרון גונן ולקוח

אומרים שלום יפה בגמר הטיפול